Зимско одржавање локалних путева у општини Гацко ЛОТ 5 (Оквирни споразум)