Зимско одржавање локалних путева у општини Гацко ЛОТ 4 (Оквирни споразум)