Зимско одржавање локалних путева у општини Гацко ЛОТ 3 (Оквирни споразум)