Зимско одржавање локалних путева у општини Гацко ЛОТ 2 (Оквирни споразум)