Зимско одржавање локалних путева у општини Гацко ЛОТ 1 (Оквирни споразум)