Земљани радови на измјештању високонапонског кабла у обухвату спортске дворане