Завршни грађевинско-занатски радови на стамбеним јединицама корисника борачких категорија