Закључци: Безбиједност дјеце и одраслих, пројектовање видео надзора, изградња аутобус. стајалишта