Закључак оприхватању информације о стању у области основног и средњег образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину