Закључак оприхватању информације о стању у области Основног и Средњег образовања и васпитања у општини Гацко за школску 2018/19. годину са Приједлогом мјера