Закључак о утврђивању Нацрта Стратегије развоја општине Гацко за период 2022.-2028. год.