Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о комуналном реду