Закључак о усвајању Програма рада и финансијског плана ЈУ Дјечији вртић Гацко