Закључак о усвајању Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2020. годину