Закључак о усвајању Плана рада Општинске управе општине Гацко за 2021. годину