Закључак о усвајању плана инвестирања и плана капиталних улагања за 2019. годину