Закључак о усвајању Нацрта Ребаланса буџета општине Гацко за 2019. годину