Закључак о усвајању Нацрта буџета општине Гацко за 2024. годину