Закључак о усвајању Нацрта Буџета општине Гацко за 2019. годину