Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за 2017. годину са рачуна посебних намјена за воде