Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2017. годину