Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава – накнада од пожара, ТПВЈ Гацко