Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за период 01.01 – 30.06.2021. године