Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину Одјељења за ППиЦЗ Општине Гацко