Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину, Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту