Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину