Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину, Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Општинске управе општине Гацко