Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину