Закључак о усвајању извјештаја о реализацији Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину