Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење елек.енерг. објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2020. год.