Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2022. годину, ТВСЈ Гацко