Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана коришћења јавних површина за 2020. годину