Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних улагања за период од 2020.-2022. год.