Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији капиталних улагања до 31.12.217. године