Закључак о усвајању Извјештаја о раду за 2109. ЈУ ТООГ