Закључак о усвајању Извјештаја о раду за 2021. годину, ЈУ “Информативно културни центар” Гацко