Закључак о усвајању Извјештаја о раду за 2019. годину