Закључак о усвајању Извјештаја о раду за 2019. годину, ЈП „Водовод“ А.Д. Гацко