Закључак о усвајању Извјештаја о раду за 2019. годину, ЈП “Комус” А.Д. Гацко