Закључак о усвајању извјештаја о раду за 2017. год. ЈУ КСЦ Гацко са Програмом рада и финан. планом за 2018. годину