Закључак о усвајању Извјештаја о раду радних тијела за 2021. годину, Скупштине општине Гацко