Закључак о усвајању Извјештаја о раду радних тијела за 2020. годину, Скупштине општине Гацко