Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне здравствене установе Дом здравља “Проф. др Саво Бумбић” Гацко за 2018. годину и Програм рада са Финансијским планом за 2019. годину