Закључак о усвајању Извјештаја о Плану утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2020. годину