Закључак о усвајању Извјештаја о плану утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2019. год. ТВЈ Гацко