Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Општине за период 01.01.-30.09.2017. год.