Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Гацко и утрошку средстава буџетске резерве за период 01.01 – 30.06.2021. године