Закључак о усвајању Извјештаја о изборима за чланове Савјета мјесних заједница