Закључак о усвајању Информације о стању у области пољопривредне дјелатности са Приједлогом мјера