Закључак о усвајању Финансијског извјештаја за 2016. и Финансијског плана за 2017. Дома здравља “Проф. др Саво Бумбић” Гацко